Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miasta Rybnika

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w Rybniku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe