REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 142

DECYZJA Nr 5
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 6 października 2021 r.

zmieniająca decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ust. 2-4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 130 i 2320) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 9 Ministra Finansów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 97, z późn. zm.2)) w § 1 w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) Barbara BĘTKOWSKA-CELA;";

2) uchyla się pkt 17;

3) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

"20a) Arkadiusz JEDYNAK;";

4) po pkt 29a dodaje się pkt 29b w brzmieniu:

"29b) Arkadiusz ŁABA;".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z mocą od dnia 23 lipca 2021 r.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz.1719).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Fin. z 2019 r. poz. 80, 89 i 109 oraz z 2020 r. poz. 9, 11 i 19 oraz w Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. z 2020 r. poz. 18 oraz z 2021 r. poz. 80 i 109.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-07
  • Data wejścia w życie: 2021-10-07
  • Data obowiązywania: 2021-10-07
  • Dokument traci ważność: 2022-11-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA