REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2023/1964 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) za rok budżetowy 2021

Strony 546 - 546 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2023/1965 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia w celu Badań z zakresu Zarządzania Ruchem Lotniczym w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej 3 (przed 30 listopada 2021 r.: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR) za rok budżetowy 2021

Strony 547 - 547 Pobierz pdf

REKLAMA

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2023/1966 z dnia 10 maja 2023 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia w celu Badań z zakresu Zarządzania Ruchem Lotniczym w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej 3 (przed dniem 30 listopada 2021 r.: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR) za rok budżetowy 2021

Strony 549 - 549 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2023/1967 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia w celu Badań z zakresu Zarządzania Ruchem Lotniczym w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej 3 (przed dniem 30 listopada 2021 r.: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR) za rok budżetowy 2021

Strony 555 - 555 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2023/1968 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Europejskiego Przedsięwzięcia Kolejowego (do 30 listopada 2021 r.: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail) za rok budżetowy 2021

Strony 557 - 557 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2023/1969 z dnia 10 maja 2023 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Europejskiego Przedsięwzięcia Kolejowego (do 30 listopada 2021 r.: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail) za rok budżetowy 2021

Strony 559 - 559 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2023/1970 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Europejskiego Przedsięwzięcia Kolejowego (do 30 listopada 2021 r.: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail) za rok budżetowy 2021

Strony 566 - 566 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2023/1971 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali za rok budżetowy 2021

Strony 568 - 568 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2023/1972 z dnia 10 maja 2023 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali za rok budżetowy 2021

Strony 570 - 570 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2023/1973 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali za rok budżetowy 2021

Strony 576 - 576 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2023/1945 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego – EUSPA (przed 12 maja 2021 r.: Agencja Europejskiego GNSS) za rok budżetowy 2021

Strony 478 - 478 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/2079 z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Japonią w sprawie niektórych postanowień umów o przewozach lotniczych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Japonią

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa między Unią Europejską a Japonią dotycząca niektórych postanowień umów o przewozach lotniczych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Japonią

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2023/2080 z dnia 28 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2023/194 w sprawie ustalenia w odniesieniu do niektórych stad ryb uprawnień do połowów na 2023 r. mających zastosowanie w wodach Unii oraz – dla unijnych statków rybackich – w niektórych wodach nienależących do Unii, a także ustanowienia na lata 2023 i 2024 takich uprawnień do połowów w odniesieniu do niektórych stad głębokowodnych

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2023/2081 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) 2023/1214 zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2082 z dnia 26 września 2023 r. ustanawiające zamknięcie połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Portugalii

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2083 z dnia 26 września 2023 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania art. 16 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2167 w odniesieniu do formularzy, które mają być stosowane przez instytucje kredytowe na potrzeby przekazywania nabywcom informacji na temat ich ekspozycji kredytowych w portfelu bankowym

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2084 z dnia 27 września 2023 r. zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Kanady, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2085 z dnia 27 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2086 z dnia 28 września 2023 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania octu buforowanego jako środka konserwującego i regulatora kwasowości

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2087 z dnia 28 września 2023 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „Lysoform IPA Surface” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Strony 78 - 78 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2088 z dnia 28 września 2023 r. zatwierdzające masę poreakcyjną propionianu N,N-didecylo-N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu i propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-hydroksyetoksy)etylo)-N-metyloamonu oraz propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-(2-hydroksyetoksy)etoksy)etylo)-N-metyloamonu jako substancję czynną przeznaczoną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Strony 99 - 99 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2089 z dnia 28 września 2023 r. zatwierdzające masę poreakcyjną propionianu N,N-didecylo-N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu i propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-hydroksyetoksy)etylo)-N-metyloamonu oraz propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-(2-hydroksyetoksy)etoksy)etylo)-N-metyloamonu jako substancję czynną przeznaczoną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2 i 4, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Strony 102 - 102 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2090 z dnia 28 września 2023 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1231 w odniesieniu do treści i wzoru etykiety dotyczącej zdrowia roślin w przypadku roślin przeznaczonych do sadzenia innych niż sadzeniaki ziemniaka oraz maszyn i pojazdów, które były wykorzystywane do celów rolniczych lub leśnych, wprowadzanych do Irlandii Północnej z innych części Zjednoczonego Królestwa na potrzeby ich wprowadzenia do obrotu

Strony 106 - 106 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2091 z dnia 28 września 2023 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1231 w odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania do Irlandii Północnej z innych części Zjednoczonego Królestwa przesyłek bulw Solanum tuberosum L. przeznaczonych do sadzenia (sadzeniaki ziemniaka), ich stosowania w Irlandii Północnej oraz wzoru formularza etykiety dotyczącej zdrowia roślin dla sadzeniaków ziemniaka

Strony 111 - 111 Pobierz pdf

REKLAMA