Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Unii Europejskiej

Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2022/1648 z dnia 23 września 2022 r. zmieniająca dyrektywę 2003/91/WE w odniesieniu do odstępstwa dla ekologicznych odmian gatunków warzyw nadających się do produkcji ekologicznej

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2022/1649 z dnia 20 września 2022 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP Sahel Niger/1/2022)

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Informacja na temat wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdawii dotyczącej działań operacyjnych prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej w Republice Mołdawii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1636 z dnia 5 lipca 2022 r. uzupełniające dyrektywę Rady (UE) 2020/262 przez określenie struktury i treści dokumentów wymienianych w kontekście przemieszczania wyrobów akcyzowych oraz określenie progu utraty wynikającej z właściwości wyrobów

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1637 z dnia 5 lipca 2022 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy Rady (UE) 2020/262 w odniesieniu do stosowania dokumentów w kontekście przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i przemieszczania wyrobów akcyzowych po dopuszczeniu do konsumpcji oraz określające formularz, który należy stosować w odniesieniu do świadectwa zwolnienia

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1638 z dnia 20 września 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej w odniesieniu do podpozycji 950510 (artykuły bożonarodzeniowe)

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1639 z dnia 21 września 2022 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ospy owiec i ospy kóz w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 6853) (Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1640 z dnia 20 września 2022 r. w sprawie zmiany decyzji 1999/70/WE dotyczącej zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów De Nederlandsche Bank

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2022 Komisji Mieszanej UE-CTC ustanowionej na mocy Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zaproszenia Ukrainy do przystąpienia do tej konwencji [2022/1641]

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Decyzja nr 2/2022 Komisji Mieszanej UE–CTC ustanowionej na mocy Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zaproszenia Ukrainy do przystąpienia do tej konwencji [2022/1642]

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 89/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2022/1533]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 90/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2022/1534]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 91/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2022/1535]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 92/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2022/1536]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 93/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2022/1537]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 94/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2022/1538]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 95/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2022/1539]

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG NR 96/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2022/1540]

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 97/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2022/1541]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 98/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2022/1542]

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 99/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2022/1543]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 100/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2022/1544]

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG NR 101/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2022/1545]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2022/1546]

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG NR 103/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2022/1547]

Strony 30 - 30 Pobierz pdf