REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2092 z dnia 28 września 2023 r. ustalające reprezentatywne ceny, cła przywozowe i dodatkowe cła przywozowe w odniesieniu do melasy w sektorze cukru, obowiązujące od dnia 1 października 2023 r.

Strony 116 - 116 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/2093 z dnia 25 września 2023 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów, zaproponowanego przez Republikę Federalną Niemiec

Strony 119 - 119 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2023/2094 z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmiany decyzji wykonawczej (UE) 2018/485 w odniesieniu do przedłużenia upoważnienia Danii do stosowania środka szczególnego stanowiącego odstępstwo od art. 75 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 121 - 121 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/2095 z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2020/1465 w sprawie działania Unii Europejskiej na rzecz wsparcia oenzetowskiego mechanizmu weryfikacji i inspekcji w Jemenie (UNVIM)

Strony 123 - 123 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2023/2096 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu ustanowionego na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, w odniesieniu do zmiany załącznika XXVIII-B (Zasady mające zastosowanie do usług telekomunikacyjnych) i załącznika XXVIII-C (Zasady mające zastosowanie do usług pocztowych i kurierskich) do tego Układu

Strony 125 - 125 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/2097 z dnia 28 września 2023 r. dotycząca środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Strony 141 - 141 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/2098 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie powołania prokuratora europejskiego w Prokuraturze Europejskiej

Strony 142 - 142 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2023/2099 z dnia 28 września 2023 r. potwierdzająca uczestnictwo Irlandii w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/850 w sprawie informatycznego systemu transgranicznej elektronicznej wymiany danych w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych (system e-CODEX)

Strony 144 - 144 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/2100 z dnia 28 września 2023 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia tlenku miedzi (II) do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Strony 145 - 145 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/2101 z dnia 28 września 2023 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia fluorku sulfurylu do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 8 i 18 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Strony 147 - 147 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 177/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2023/1979]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 178/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2023/1980]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 179/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2023/1981]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 180/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2023/1982]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 181/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2023/1983]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 182/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2023/1984]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG Nr 183/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2023/1985]

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 184/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2023/1986]

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 185/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2023/1987]

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 186/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2023/1988]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG Nr 187/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2023/1989]

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 188/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2023/1990]

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 189/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2023/1991]

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 190/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2023/1992]

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 191/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2023/1993]

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

REKLAMA