REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(I)

Sprostowanie ogłoszenia o naborze na stanowisko nr PE/242/S – Dyrektor (k/m) (grupa funkcyjna AD, grupa zaszeregowania 14) – Dyrekcja Generalna ds. Innowacji i Wsparcia Technologicznego – Dyrekcja ds. Publikacji, Innowacji i Zarządzania Danymi ( Dz.U. C 065A z 28.2.2020 )

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie mianowania reprezentującego Niemcy członka zarządu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Tworzenie sieci organizacji zajmujących się dziedzinami wchodzącymi w zakres misji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie dla AMADOU KOUFY, którego nazwisko zostało dodane do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida, na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/184

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Porozumienie z dnia 22 stycznia 2020 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie dotyczące zmiany załącznika do Umowy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie ochrony informacji niejawnych wymienianych w interesie Unii Europejskiej, podpisanej w Brukseli dnia 25 maja 2011 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/72/WPZiB zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2020/117 i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 101/2011 wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 2020/115, dotyczących środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/72/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 101/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do Nagrody im. Jana Amosa Komeniusza za wysokiej jakości nauczanie o Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Deklaracja polityczna określająca ramy przyszłych stosunków między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem

Strony 178 - 178 Pobierz pdf

Zawiadomienie dla ALIEGO MAYCHOU i BAHA AGI MOUSSY, których nazwiska zostały dodane do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2019/1353

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych walcowanych na gorąco arkuszy i zwojów ze stali nierdzewnej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Tajwanu i Indonezji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprostowanie do ogłoszenie o naborze - Nr referencyjny: eu-LISA/19/TA/AD13/4.1 ( Dz.U. C 136 A z 12.4.2019 )

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie dla MOHAMMEDA MASOODA AZHARA ALVIEGO, którego nazwisko dodano do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida, na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/696

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Deklaracja polityczna określająca ramy przyszłych stosunków między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem

Strony 185 - 185 Pobierz pdf

Zawiadomienie dla HAJJI ABD AL-NASIRA, którego nazwisko dodano do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaidy, na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1809

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie dla Mohammeda Yusipa Karima, Mohamada Rafiego Bin Udina oraz Muhammeda Rezy Lahamana Kirama, których nazwiska zostały dodane do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2018/1204

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie dla ADNANA ABOU WALID AL-SAHRAOUI, którego nazwisko zostało dodane do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2018/1138

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie dotyczące „Komunikatu Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji z dnia 2 sierpnia 2018 r. dotyczącego wstępnej decyzji w sprawie konieczności przyznania rekompensaty akcjonariuszom i wierzycielom, w stosunku do których zastosowano działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do Banco Popular EspaĂąol S.A., i rozpoczęciu procedury w związku z prawem do bycia wysłuchanym (SRB/EES/2018/132)” („Komunikat”)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Oświadczenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Europejski program rozwoju przemysłu obronnego mający na celu wspieranie konkurencyjności i zdolności innowacyjnych przemysłu obronnego Unii (pierwsze czytanie) - Przyjęcie aktu ustawodawczego

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Wytyczne - Pytania i odpowiedzi: przyjęcie aktualizacji statusu blokującego

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zawiadomienie dla Khatiby Imama Al-Bukhari (KIB), którego nazwisko zostało dodane do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida, na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/537

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA