REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(I)

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2021/C 74 I/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie powiadomienia Republiki Kamerunu o możliwości uznania jej za niewspółpracujące państwo trzecie w zakresie zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 981) 2021/C 59 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie ustanowienia wymogów sprawozdawczych umożliwiających emisję obligacji przyczyniających się do realizacji celów środowiskowych NextGenerationEU 2021/C 58 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 2021/C 58 I/05

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 2021/C 58 I/06

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Komisji w sprawie gromadzenia danych na potrzeby skutecznych kontroli i audytów

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Dodatkowe oświadczenie Komisji w sprawie gromadzenia danych na potrzeby skutecznych kontroli i audytów

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Oświadczenie Komisji w sprawie metodyki monitorowania wydatków na cele związane z klimatem

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 27 listopada 2015 r. zmieniająca decyzję Komisji 2011/C 253/04 ustanawiającą Grupę Ekspertów ds. Rynku Systemów Płatniczych, w celu przedłużenia jej okresu ważności 2021/C 52 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniająca decyzję 2011/C 253/04 ustanawiającą Grupę Ekspertów ds. Rynku Systemów Płatniczych w odniesieniu do jej okresu ważności 2021/C 52 I/02

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2020 r. zlecająca centralnemu administratorowi wpisanie krajowych tabel rozdziału uprawnień do emisji lotniczych Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Islandii, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Niderlandów, Norwegii, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do dziennika transakcji Unii Europejskiej 2021/C 47 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie o odwołaniu konkursu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Turniej innowacji społecznych w 2021 roku – Zaproszenie do składania propozycji Idee, które zmieniają świat: turniej innowacji społecznych instytutu EBI – 2021 rok 2021/C 34 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w dniu 29 stycznia 2021 r. (Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1.)) 2021/C 32 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2022 r. dla urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej zatrudnionych w Brukseli i Luksemburgu 2021/C 24 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wspólna deklaracja Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej Priorytety legislacyjne UE na 2021 r. 2021/C 18 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wspólne konkluzje Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej Cele i priorytety polityczne na lata 2020–2024 2021/C 18 I/02

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprostowanie do wspólnej deklaracji Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej – Priorytety legislacyjne UE na 2021 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 451 I z dnia 29 grudnia 2020 r.) 2021/C 15 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprostowanie do wspólnych konkluzji Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej – Cele i priorytety polityczne na lata 2020–2024 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 451 I z dnia 29 grudnia 2020 r.) 2021/C 15 I/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków z Cypru do Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników 2020/C 432 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie mianowania jednego członka i jednego zastępcy członka z Irlandii i Malty do Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników 2020/C 432 I/02

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Konkluzje Rady Inwestycje publiczne z wykorzystaniem zamówień publicznych: zrównoważona odbudowa i nowy impuls dla odpornej gospodarki UE 2020/C 412 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Konkluzje Rady w sprawie polityki w zakresie własności intelektualnej i zmiany systemu wzorów przemysłowych w Unii 2020/C 379 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 30 października 2020 r. dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 9 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu folii aluminiowej do dalszego przetwarzania pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA