Kategorie
Accace Polska

Accace to zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, profesjonalne usługi doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego oraz nowoczesny outsourcing księgowości, kadr i płac.

Accace jest międzynarodową grupą firm outsourcingowo – doradczych wywodzącą się z Europy Środkowo – Wschodniej, założoną w 2006 r. Działamy na arenie międzynarodowej jako Accace Circle – społeczność biznesowa składająca się z oddziałów własnych Accace oraz zaufanych partnerów.

W Polsce jesteśmy obecni od 2009 r., wspierając naszych klientów oraz partnerów wiedzą i doświadczeniem w zakresie podatków, prawa i księgowości. Zapewniamy najwyższej jakości usługi oraz cyfrowe rozwiązania oparte o najnowsze technologie. Doradzamy polskim i międzynarodowym firmom niezależnie od branży oraz skali biznesu. Nasze elastyczne i kompleksowe podejście pozwala stworzyć przewagę konkurencyjną poprzez indywidualne rozwiązania dostosowane do potrzeb i sytuacji. Pasja połączona z wiedzą i najwyższymi kompetencjami naszego zespołu pozwala na przełamywanie standardów i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom rynku.

Nowoczesny outsourcing księgowości, kadr i płac oparty na autorskich rozwiązaniach online oraz zespół doświadczonych profesjonalistów podatkowych i prawnych to połączenie gwarantujące najwyższą jakość obsługi.

Accace posiadają certyfikaty zgodności z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według ISO 27001:2005 oraz zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2008 - systemami, które umożliwiają współpracę w ramach usprawnionych procesów wśród różnych jurysdykcji..

Kontakt:
Accace Polska
Cybernetyki 10, budynek NEOPARK A
02-677 Warszawa
Tel. +48 22 313 29 50
www.accace.pl

Przyspieszenie postępowań ws. przypadków nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i wprowadzenie kar finansowych to tylko niektóre założenia wstępnego projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych, który ma być przedstawiony w czerwcu 2017 roku. Proces legislacyjny zakończy się na początku 2018 r., natomiast sama ustawa powinna zacząć obowiązywać 25 maja 2018 r. Projekt ten ma wdrożyć rozporządzenie Unii Europejskiej przyjęte w maju 2016 r. czyli wprowadzić Nowy Krajowy System Ochrony Danych Osobowych.
Do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zobowiązana jest jednostka dominująca, która przedstawia swoje wyniki finansowe wraz z danymi wszystkich jednostek zależnych.
Różnice między podróżą służbową a oddelegowaniem, warunki oddelegowania, w tym w szczególności zasady dotyczące odprowadzania składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy omawiają eksperci z Accace Poland.
Obecnie trwają pracę nad projektem ustawy implementującej. Poniżej omówione zostaną nowe regulacje dotyczące weryfikacji informacji o kliencie i osobach z nim związanych oraz publicznego rejestru beneficjentów rzeczywistych.
Jakie skutki wystąpią w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o. za pomocą kompensaty?
Z preferencyjnych stawek opodatkowania podatkiem akcyzowym mogą korzystać jedynie mali i niezależni producenci piw. Oznacza to, iż browary, które teoretycznie mogłyby korzystać z preferencyjnej stawki, z racji powiązań z potężniejszymi podmiotami nie mają prawa do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego.
Z dniem 1 stycznia 2016 r., w wyniku nowelizacji ustawy o VAT, zaczną obowiązywać nowe regulacje w zakresie sposób określenia proporcji, czyli zakresu wykorzystania nabywanych towarów/usług do celów działalności gospodarczej.
W przypadku umów o dzieło obowiązkiem umownym zamawiającego, poza zapłatą wynagrodzenia, jest również współdziałanie przy wykonywaniu zamówienia. Natomiast sam zakres i charakter współpracy zamawiającego zależny jest od konkretnego stosunku umownego. Jakie są zatem skutki braku współdziałania zamawiającego?
Przy zakupie biletów lotniczych obowiązują dwie stawki podatku VAT. To, która z nich będzie miała zastosowanie zależy od tego, czy usługa lotnicza obejmuje przelot na trasie krajowej czy na trasie międzynarodowej.
Jak prawidłowo wyceniać należności nieściągalne, przedawnione i umorzone w prawie bilansowym i podatkowym?
W przypadku wystąpienia ciągu pełnomocnictw, które zazwyczaj ma miejsce w przedsiębiorstwach o rozbudowanej strukturze, opłacie skarbowej podlega jedynie złożenie ostatniego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, na podstawie którego pełnomocnik będzie dokonywał czynności.
Wpłacanie przez klientów zaliczek na poczet ceny lokalu jest powszechne w branży deweloperskiej. Kiedy zatem powstaje obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanej zaliczki na rachunek powierniczy?
W praktyce gospodarczej niejednokrotnie mamy do czynienia z sytuacjami, w których faktura za towar lub usługę dostarczana jest z opóźnieniem. Jak odliczać VAT z faktur otrzymanych z opóźnieniem?