Kategorie
Patrick Wilhelmsen

Adwokat specjalizujący się w prawie gospodarczym i prawie karnym gospodarczym

Adwokat Patrick Wilhelmsen – w swojej działalności zawodowej zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z szeroko pojętym prawem gospodarczym, prawem karnym, prawem karnym gospodarczym, prawem podatkowym oraz prawem karnym skarbowym.

Obszar działalności obejmuje całą Polskę.

Kancelaria Adwokacka adw. Patrick Wilhelmsen

ul. Rozbrat 34/36 lok. 95

00-429 Warszawa

tel. 22 622 68 76, tel. kom. 508 920 164

e-mail: adwokat@wilhelmsen.com.pl

https://wilhelmsen.com.pl

Kancelaria Adwokacka adw. Patrick Wilhelmsen Filia w Piasecznie

ul. Zaleśna 20

05-502 Piaseczno

tel. kom. 508 920 164

Warunkowe zawieszenie wykonania kary jest alternatywą dla bezwzględnego pozbawienia wolności. Sprowadza się ono do warunkowej rezygnacji z wykonania kary przy założeniu, że sprawca będzie w okresie próby przestrzegał porządku prawnego.
Zabezpieczenie majątkowe jest środkiem przymusu, którego celem jest zabezpieczenie wykonania przyszłego wyroku skazującego w zakresie grożących podejrzanemu (oskarżonemu) dolegliwości o charakterze majątkowym. W założeniu ma ono zapobiegać ukryciu lub wyzbyciu się przez podejrzanego (oskarżonego) jego majątku i tym samym uchronić przed utrudnieniem lub udaremnieniem możliwości wykonania wyroku w zakresie grzywien, środków kompensacyjnych i innych świadczeń.