Kategorie

Terminarz

2 cze 2021
31 sie 2021
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

AKC-P za miesiąc poprzedni
2021-06-07
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2021-06-07
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2021-06-07
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za maj 2021 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2021-06-07
Dodaj do kalendarza
INTRASTAT za miesiąc poprzedni
2021-06-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za maj 2021 r. składane przez …
2021-06-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za maj 2021 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie …
2021-06-10
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za maj 2021 r. przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie
2021-06-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2021-06-10
Dodaj do kalendarza
Dowiedz się więcej na ten temat>>>
2021-06-11
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za maj 2021 r. składane przez urzędy skarbowe
2021-06-14
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2021-06-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za maj 2021 r. składane przez …
2021-06-15
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za maj 2021 r. przez pozostałych płatników
2021-06-15
Dodaj do kalendarza
Zakończenie badania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za rok poprzedni
2021-06-15
Dodaj do kalendarza
Udostępnienie rocznego sprawozdania finansowego wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom spółek z o.o., towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, …
2021-06-15
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2021-06-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2021-06-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2021-06-21
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za maj 2021 r. …
2021-06-21
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za maj 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta …
2021-06-21
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za maj 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2021-06-21
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za maj 2021 r. lub INF-1
2021-06-21
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w maju 2021 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, …
2021-06-21
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za maj 2021 r. składane przez Prezesa ZUS
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za maj 2021 r. składane przez Prezesa KRUS
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2021-06-25
Dodaj do kalendarza
Praca w niedziele dozwolona w placówkach handlowych
2021-06-27
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za maj 2021 r. składane przez dysponenta części 87
2021-06-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za maj 2021 r. składane przez dysponenta części 77
2021-06-28
Dodaj do kalendarza
ORD-W1 za miesiąc poprzedni
2021-06-30
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - czerwiec
2021-06-30
Dodaj do kalendarza
Zakończenie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w jednostkach innych niż wymienione w art. 68 ustawy o rachunkowości
2021-06-30
Dodaj do kalendarza