reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Styczeń 2021

05 Styczeń 2021 - 5 dzień roku,

do końca pozostało 360 dni

Imieniny : Diany, Edwarda, Hanny

Następnego dnia : Baltazara, Kacpra, Kacpra

Ważne terminy

28 stycznia 2021 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za IV kwartały 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za grudzień 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za grudzień 2020 r. składane przez dysponenta części 87
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za grudzień 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2020 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe

31 stycznia 2021 r.

 • Praca w niedziele dozwolona w placówkach handlowych
 • Przekazanie pracownikom informacji w sprawie nietworzenia zfśs i niewypłacania świadczenia urlopowego w 2021 r. przez pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty nieobjętych układem zbiorowym pracy lub niezobowiązanych do tworzenia regulaminu wynagradzania

1 lutego 2021 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-34S za IV kwartały 2020 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR za 2020 r. (CIT-11R) - o ile rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 • Złożenie danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za 2020 r.
 • Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy, informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2020 r. PIT-40A/11A składana urzędom skarbowym
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2020 r. składane przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-30S za IV kwartały 2020 r. składane przez samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA)
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na rok bieżący
 • Spółki jawne mające siedzibę albo zarząd na terenie Polski, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne składają informacje o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w ich zysku (CIT-15J)
 • Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika w 2020 r. zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10Z) - o ile rok podatkowy płatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP za IV kwartały 2020 r. składane przez kierowników jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za IV kwartały 2020 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania
 • Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców za 2020 r. (CIT-9R) - o ile rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 • Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za 2020 r. (CIT-6AR) - o ile rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za styczeń 2021 r. przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej
 • Roczna deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach w 2020 r. (PIT-16A)
 • Opłacenie składek przez rolników za I kwartał 2021 r.
 • Roczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za 2020 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) – o 18 dni dłużej
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP za IV kwartały 2020 r. składane przez kierowników jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Zgłoszenie do „Małego ZUS plus” dla przedsiębiorców spełniających warunki od 2021 r. (termin przesunięty z 31 stycznia 2021 r. – niedziela)
 •  Przekazanie właściwym urzędom skarbowym PIT-11 i PIT-8C za 2020 r.
 • Złożenie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za grudzień 2020 r.
 • Deklaracja za 2020 r. o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-6R) - o ile rok podatkowy płatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za grudzień 2020 r. o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ, Rb-50 za IV kwartały 2020 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • Złożenie do urzędu skarbowego zawiadomienia ZAW-RD o wyborze na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych - o ile rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 • Przekazanie właściwym urzędom skarbowym PIT-4R i PIT-8AR za 2020 r.
 • Roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2020 r. składane przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe (nie dotyczy Rb-UN)

4 lutego 2021 r.

 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Roczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za 2020 r. składane przez urzędy skarbowe

Zmiany w prawie

05.01.2021

reklama
reklama
reklama