Kategorie

Terminarz

8 kwi 2018
7 lip 2018
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Zakaz pracy w placówkach handlowych
2018-04-08
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2018-04-09
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za I kwartał 2018 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2018-04-09
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2018 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na …
2018-04-09
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2018-04-09
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2018-04-09
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał 2018 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
2018-04-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za I kwartał 2018 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2018-04-10
Dodaj do kalendarza
INTRASTAT za miesiąc poprzedni
2018-04-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za I kwartał 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2018-04-10
Dodaj do kalendarza
Przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową są obowiązani przekazać NBP sprawozdanie z obrotów i stanów zagranicznych środków …
2018-04-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2018 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie …
2018-04-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-30S za I kwartał 2018 r. składane przez samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
2018-04-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. składane przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
2018-04-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za I kwartał 2018 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania
2018-04-10
Dodaj do kalendarza
2018-04-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2018-04-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za I kwartał 2018 r. składane przez zarządy JST
2018-04-12
Dodaj do kalendarza