Kategorie

Terminarz

8 sie 2020
6 lis 2020
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Zakaz pracy w placówkach handlowych
2020-08-09
Dodaj do kalendarza
INTRASTAT za miesiąc poprzedni
2020-08-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2020-08-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za lipiec 2020 r. składane …
2020-08-10
Dodaj do kalendarza
Zapłata składek za lipiec 2020 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie …
2020-08-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za lipiec 2020 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie …
2020-08-10
Dodaj do kalendarza
2020-08-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2020 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
2020-08-11
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2020 r. składane przez urzędy skarbowe
2020-08-12
Dodaj do kalendarza
2020-08-13
Dodaj do kalendarza
Rb-BZ2 za poprzednie półrocze składane przez organy wykonujące funkcje organów założycielskich
2020-08-14
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2019 r. składane przez Prezesa ZUS
2020-08-14
Dodaj do kalendarza
Rb-BZ2 za poprzednie półrocze składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
2020-08-14
Dodaj do kalendarza
Zakaz pracy w placówkach handlowych
2020-08-15
Dodaj do kalendarza