REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Terminarz

Zapłata podatku dochodowego przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej za wrzesień 2023 r.
2023-10-09
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2023-10-09
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2023 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu …
2023-10-09
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2023-10-09
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2023-10-09
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za III kwartały 2023 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2023-10-09
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za wrzesień 2023 r. składane …
2023-10-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-34S za III kwartały 2023 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
2023-10-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-34 za III kwartały 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2023-10-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za III kwartały 2023 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2023-10-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2023 r. składane przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki …
2023-10-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za III kwartały 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2023-10-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2023-10-10
Dodaj do kalendarza
Złożenie zgłoszeń INTRASTAT za wrzesień 2023 r. (INTRASTAT-Przywóz, INTRASTAT-Wywóz)
2023-10-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2023 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługująceUWAGA! Sprawozdanie …
2023-10-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-30S za III kwartały 2023 r. składane przez samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
2023-10-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za III kwartały 2023 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2023-10-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopniaUWAGA! W przypadku …
2023-10-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za III kwartały 2023 r. składane przez zarządy JST
2023-10-12
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za wrzesień 2023 r. składane przez urzędy skarbowe
2023-10-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-34 za III kwartały 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2023-10-16
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za III kwartały 2023 r. składane przez zarządy JST
2023-10-16
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2023-10-16
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPRza wrzesień 2023 r. składane …
2023-10-16
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania miesięczne Rb-40 za sierpień 2023 r. składane przez Prezesa ZUS
2023-10-16
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za III kwartały 2023 r. składane przez kierowników placówek
2023-10-16
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za III kwartały 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia,kierowników uczelni …
2023-10-16
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, dysponentów …
2023-10-16
Dodaj do kalendarza
Przekazanie wpłat do instytucji finansowej prowadzącej PPK, pobranych od wynagrodzeń wypłaconych we wrześniu 2023 r.
2023-10-16
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za wrzesień 2023 r. przez płatników składek posiadających osobowość prawną
2023-10-16
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej
2023-10-16
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2023 r. składane przez uczelnie publiczne, instytucje gospodarki budżetowej, …
2023-10-16
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za wrzesień 2023 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, …
2023-10-20
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2023 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających …
2023-10-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE KPO za wrzesień 2023 r. składane przez dysponenta części 34
2023-10-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2023-10-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za wrzesień 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem …
2023-10-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego …
2023-10-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata za wrzesień 2023 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b updop
2023-10-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za III kwartał 2023 r. 
2023-10-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych we wrześniu 2023 r. dochodów z pozarolniczej działalności …
2023-10-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień 2023 r. i za III kwartał 2023 r.
2023-10-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2023-10-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata za wrzesień 2023 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 30g updof,
2023-10-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za wrzesień 2023 r. przez pozostałych płatników składek
2023-10-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za wrzesień 2023 r. lub INF-1
2023-10-20
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych we wrześniu 2023 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, …
2023-10-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2023-10-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2023-10-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za III kwartał 2023 r. 
2023-10-20
Dodaj do kalendarza

REKLAMA