Kategorie

Terminarz

9 wrz 2017
8 gru 2017
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków …
2017-09-11
Dodaj do kalendarza
Rb-27S, Rb-28S za miesiąc poprzedni, składane przez jednostki budżetowe
2017-09-11
Dodaj do kalendarza
INTRASTAT za miesiąc poprzedni
2017-09-11
Dodaj do kalendarza
Rb-28UE WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2017-09-11
Dodaj do kalendarza
Zapłata składek za sierpień 2017 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników nie będących jednostkami …
2017-09-15
Dodaj do kalendarza
III rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dot. osób fizycznych)
2017-09-15
Dodaj do kalendarza
III rata podatku rolnego (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej)
2017-09-15
Dodaj do kalendarza
II rata podatku od środków transportowych
2017-09-15
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2017 r. przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) nie …
2017-09-15
Dodaj do kalendarza
Rb-28UE WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2017-09-15
Dodaj do kalendarza
Rb-28UE za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2017-09-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za sierpień 2017 r. składane …
2017-09-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S Uwaga! Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej …
2017-09-18
Dodaj do kalendarza