REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Terminarz

Złożenie zgłoszeń INTRASTAT za listopad 2023 r. (INTRASTAT-Przywóz, INTRASTAT-Wywóz)
2023-12-11
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za listopad 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2023-12-11
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za listopad 2023 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące. Uwaga! …
2023-12-11
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za listopad 2023 r. …
2023-12-11
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za listopad 2023 r. składane przez urzędy skarbowe
2023-12-12
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za listopad 2023 r. przez płatników składek posiadających osobowość prawną
2023-12-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za listopad 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2023-12-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za listopad 2023 r. …
2023-12-15
Dodaj do kalendarza
Przekazanie wpłat do instytucji finansowej prowadzącej PPK, pobranych od wynagrodzeń wypłaconych w listopadzie 2023 r.
2023-12-15
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania miesięczne Rb-40 za październik 2023 r. składane przez Prezesa ZUS
2023-12-15
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2023 r.
2023-12-15
Dodaj do kalendarza
Praca w niedziele dozwolona w placówkach handlowych
2023-12-17
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego …
2023-12-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2023-12-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za listopad 2023 r. przez pozostałych płatników składek
2023-12-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2023-12-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za listopad 2023 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, …
2023-12-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2023-12-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w listopadzie 2023 r. dochodów z pozarolniczej działalności …
2023-12-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata za listopad 2023 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b updop
2023-12-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za listopad 2023 r.
2023-12-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata za listopad 2023 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 30g updof
2023-12-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za listopad 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem …
2023-12-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za listopad 2023 r. składane przez dysponentów …
2023-12-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za listopad 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2023-12-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE KPO za listopad 2023 r. składane przez dysponenta części 34
2023-12-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za listopad 2023 r.
2023-12-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za listopad 2023 r. lub INF-1
2023-12-20
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w listopadzie 2023 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku …
2023-12-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za listopad …
2023-12-21
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za listopad 2023 r. składane przez zarządy JST
2023-12-22
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M i pliku JPK_V7K (część ewidencyjna) za listopad 2023 r.
2023-12-27
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za listopad 2023 r.
2023-12-27
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku cukrowego należnego za listopad 2023 r.
2023-12-27
Dodaj do kalendarza
Złożenie dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za listopad 2023 r.
2023-12-27
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW/AKC-WWn, AKC-WG, AKC-EN, …
2023-12-27
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania miesięczne Rb-40 za listopad 2023 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON, …
2023-12-27
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za listopad 2023 r. składane przez Prezesa KRUS
2023-12-27
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2023-12-27
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2023-12-27
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za listopad 2023 r. składane przez Prezesa ZUS
2023-12-27
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2023-12-27
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2023-12-27
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz złożenie deklaracji WZP-1M – przedsiębiorstwa …
2023-12-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za listopad 2023 r. składane przez dysponenta części 77
2023-12-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za listopad 2023 r. składane przez dysponenta części 87
2023-12-28
Dodaj do kalendarza
Ostateczny termin sporządzenia planu urlopów na 2024 r.
2023-12-31
Dodaj do kalendarza
Publikacja strategii podatkowej przez zobowiązanych podatników CIT
2023-12-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VII-DO za listopad 2023 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez …
2023-12-31
Dodaj do kalendarza
Ustalenie stanu zatrudnienia do dokonania korekty odpisu na zfśs za 2023 r.
2023-12-31
Dodaj do kalendarza

REKLAMA