Kategorie

Terminarz

13 wrz 2020
12 gru 2020
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Zakaz pracy w placówkach handlowych
2020-09-13
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za sierpień 2020 r. składane przez urzędy skarbowe
2020-09-14
Dodaj do kalendarza
II rata podatku od środków transportowych
2020-09-15
Dodaj do kalendarza
Złożenie sprawozdania finansowego za 2019 r. do KRS przez jednostki, które podlegają nadzorowi KNF, w przypadku roku obrotowego, który …
2020-09-15
Dodaj do kalendarza
III rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dot. osób fizycznych)
2020-09-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za sierpień 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2020-09-15
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za sierpień 2020 r. przez pozostałych płatników
2020-09-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za sierpień 2020 r. składane …
2020-09-15
Dodaj do kalendarza
III rata podatku rolnego (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej)
2020-09-15
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2020-09-20
Dodaj do kalendarza
Zakaz pracy w placówkach handlowych
2020-09-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2020-09-20
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w sierpniu 2020 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, …
2020-09-21
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za sierpień 2020 r.
2020-09-21
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za sierpień 2020 r. lub INF-1
2020-09-21
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2020-09-21
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za sierpień 2020 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, …
2020-09-21
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za sierpień 2020 r. składane przez dysponentów części …
2020-09-21
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w sierpniu 2020 r. dochodów z pozarolniczej działalności …
2020-09-21
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki za sierpień 2020 r. na podatek dochodowy przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych osiągających dochody z …
2020-09-21
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w sierpniu 2020 r. dochodów z pozarolniczej działalności …
2020-09-21
Dodaj do kalendarza