| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Styczeń 2018

14 Styczeń 2018 - 14 dzień roku,

do końca pozostało 351 dni

Imieniny : Antoniny, Feliksa, Krzesimira

Następnego dnia : Dąbrówki, Dobrawy, Izydora

Ważne terminy

26 marca 2019 r.

 • Porównanie wyników inwentaryzacji ze stanem wykazanym w księgach, wyjaśnienie i rozliczenie powstałych różnic
 • Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok poprzedni

28 marca 2019 r.

 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za luty (oraz złożenie deklaracji za luty: WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki)
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za luty 2019 r. składane przez dysponenta części 77
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za luty 2019 r. składane przez dysponenta części 87

31 marca 2019 r.

 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych
 • Ostateczny termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki, za 2018 r.
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień kończący rok obrotowy

1 kwietnia 2019 r.

 • Złożenie ORD-U informacja o umowach zawartych z nierezydentami w 2018 r. przez podatników mających kalendarzowy rok podatkowy
 • Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty 2019 r.
 • Rozpoczęcie nowego okresu składki wypadkowej 2019/2020 r.
 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za luty 2019 r. o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy ; informacje składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone
 • Korzystający ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, do urzędu marszałkowskiego za 2018 rok (sprawozdanie roczne)
 • Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu za rok poprzedni
 • AKC-PA - marzec
 • Zgłoszenia/korekty danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2018 r.
 • IFT-2/IFT-2R