REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Terminarz

Kwartalne sprawozdania Rb-N – jako jednostki budżetowej i jako organu za I kwartał 2023 r. składane przez jednostki budżetowe, …
2023-04-21
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2023 składane przez zarządy JST
2023-04-24
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał 2023 r. składane przez zarządy JST
2023-04-24
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2023 r. składane przez zarządy JST
2023-04-24
Dodaj do kalendarza
Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2023 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość …
2023-04-24
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-40 za styczeń-marzec 2023 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu …
2023-04-24
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za I kwartał 2023 r. składane przez zarządy JST
2023-04-24
Dodaj do kalendarza
Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje …
2023-04-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku cukrowego należnego za marzec 2023 r.
2023-04-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za marzec 2023 r.
2023-04-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M za marzec 2023 r. 
2023-04-25
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2023-04-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za marzec 2023 r. składane przez Prezesa KRUS
2023-04-25
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2023-04-25
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2023-04-25
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2023-04-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za marzec 2023 r. składane przez Prezesa ZUS
2023-04-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW/AKC-WWn, AKC-WG, AKC-EN, …
2023-04-25
Dodaj do kalendarza
Złożenie dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2023 r.
2023-04-25
Dodaj do kalendarza
Przesłanie pliku JPK_V7K za I kwartał 2023 r.
2023-04-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za marzec 2023 r. składane przez dysponenta części 87
2023-04-28
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za I kwartał 2023 r. – jeżeli wybrano kwartalne …
2023-04-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za marzec 2023 r. składane przez dysponenta części 77
2023-04-28
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz złożenie deklaracji WZP-1M – przedsiębiorstwa …
2023-04-28
Dodaj do kalendarza
Kwartalne łączne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2023 r. składane przez Polską Akademię Nauk
2023-04-28
Dodaj do kalendarza
Kwartalne zbiorcze sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2023 r. składane przez nadzorującego ministra, centralny organ administracji …
2023-04-28
Dodaj do kalendarza
Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2023 r. składane przez agencje wykonawcze, ZUS oraz zarządzane przez ZUS …
2023-04-28
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za I kwartał 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2023-04-28
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VII-DO za marzec 2023 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez …
2023-04-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VIN-DO za I kwartał 2023 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej OSS (dotyczy podmiotów …
2023-04-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VIU-DO za I kwartał 2023 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury unijnej OSS (dotyczy podatników, dla …
2023-04-30
Dodaj do kalendarza
Praca w niedziele dozwolona w placówkach handlowych
2023-04-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2023 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
2023-05-02
Dodaj do kalendarza
Przekazanie informacji o standaryzowanych schematach podatkowych transgranicznych
2023-05-02
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek …
2023-05-02
Dodaj do kalendarza
Opłacenie składek przez rolników za II kwartał 2023 r.
2023-05-02
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za I kwartał 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2023-05-02
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za I kwartał 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2023-05-02
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do US przez osoby fizyczne deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej (DSF-1) oraz zapłata daniny
2023-05-02
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - kwiecień
2023-05-02
Dodaj do kalendarza
Roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r. (PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz …
2023-05-02
Dodaj do kalendarza
ORD-W1 za miesiąc poprzedni
2023-05-02
Dodaj do kalendarza
Podatnicy, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A, mogą złożyć oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5% …
2023-05-02
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, za marzec 2023 r. kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał …
2023-05-02
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania miesięczne Rb-40 za styczeń–marzec 2023 r. UWAGA! Sprawozdanie Rb-40 przekazuje się za okres od początku roku do 31 marca …
2023-05-02
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-34 za I kwartał 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2023-05-02
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2023-05-02
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania kwartalne Rb-33 za I kwartał 2023 r., sprawozdania kwartalne Rb-35 za I kwartał 2023 r.
2023-05-02
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za kwiecień 2023 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2023-05-05
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za …
2023-05-05
Dodaj do kalendarza

REKLAMA