Kategorie

Terminarz

18 sie 2018
16 lis 2018
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Zakaz pracy w placówkach handlowych
2018-08-19
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2018 r. składane przez izby administracji …
2018-08-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za lipiec 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowej
2018-08-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2018-08-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2018-08-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2018-08-20
Dodaj do kalendarza
2018-08-21
Dodaj do kalendarza