Kategorie

Terminarz

23 lip 2021
21 paź 2021
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2021 r. składane przez Prezesa ZUS
2021-08-16
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2021 r. przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) …
2021-08-16
Dodaj do kalendarza
Rb-BZ2 za poprzednie półrocze składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
2021-08-16
Dodaj do kalendarza
Rb-BZ2 za poprzednie półrocze składane przez organy wykonujące funkcje organów założycielskich
2021-08-16
Dodaj do kalendarza
Wpłata do PPK za lipiec 2021 r.
2021-08-16
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za lipiec 2021 r. składane …
2021-08-16
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za lipiec 2021 r. przez pozostałych płatników
2021-08-16
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w lipcu 2021 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, …
2021-08-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2021-08-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2021-08-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w lipcu 2021 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej …
2021-08-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zaliczki oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych w styczniu 2021 r. od przychodów ze stosunku służbowego, ze stosunku …
2021-08-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za lipiec 2021 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, …
2021-08-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2021-08-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2021-08-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za lipiec 2021 r. składane przez dysponentów części …
2021-08-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za lipiec 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem …
2021-08-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za lipiec 2021 r. lub INF-1
2021-08-20
Dodaj do kalendarza