Kategorie

Terminarz

23 lip 2021
21 paź 2021
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Kwartalne zbiorcze sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. składane przez nadzorującego ministra, centralny organ administracji …
2021-07-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za czerwiec 2021 r. składane przez dysponenta części 87
2021-07-28
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2021-07-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za czerwiec 2021 r. składane przez dysponentów części 77
2021-07-28
Dodaj do kalendarza
Kwartalne łączne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2021 r. składane przez Polską Akademię Nauk
2021-07-28
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2021 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz …
2021-07-28
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2021 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje …
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2021 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za II kwartały 2021 r. składane przez części budżetowych
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za II kwartały 2021 r. składane przez …
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2021 r. i kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za II kwartały …
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-35 za II kwartały 2021 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za II kwartały 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za II kwartały 2021 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem …
2021-07-30
Dodaj do kalendarza
Sprawozdanie za I półrocze br. prowadzących zakład przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
ORD-W1 za miesiąc poprzedni
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu za I półrocze br. składane przez …
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek …
2021-08-02
Dodaj do kalendarza