reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Październik 2017

26 Październik 2017 - 299 dzień roku,

do końca pozostało 66 dni

Imieniny : Amandy, Ewarysta, Lucjana

Następnego dnia : Iwony, Sabiny, Wincentego

Ważne terminy

21 kwietnia 2021 r.

 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za marzec 2021 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)
 • Kwartalne sprawozdania Rb-N – jako jednostki budżetowej i jako organu za I kwartał 2021 r. składane przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące

22 kwietnia 2021 r.

 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał 2021 r. składane przez zarządy JST
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, za marzec 2021 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za I kwartał 2021 r. składane przez zarządy JST

23 kwietnia 2021 r.

 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za I kwartał 2021 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
 • Ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK przez pozostałe podmioty zatrudniające
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za I kwartał 2020 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
 • Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za I kwartał 2021 r. składane przez dysponentów Funduszu Zapasów Interwencyjnych
 • Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną

25 kwietnia 2021 r.

 • Praca w niedziele dozwolona w placówkach handlowych

26 kwietnia 2021 r.

 • VAT-8
 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za marzec 2021 r.
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za marzec 2021 r. składane przez Prezesa KRUS
 • Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M za marzec 2021 r.
 • Złożenie dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2021
 • Przesłanie pliku JPK_V7K za I kwartał 2021 r.
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za marzec 2021 r. składane przez Prezesa ZUS
 • Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za I kwartał 2021 r. oraz dokonują wpłat na poszczególne fundusze promocji
 • Rozliczenie podatku cukrowego należnego za marzec 2021 r.
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC- -4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN; AKC-ST/AKC-STn
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej

28 kwietnia 2021 r.

 • Kwartalne zbiorcze sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. składane przez nadzorującego ministra, centralny organ administracji rządowej, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego, wojewodę, nadzorującą uczelnię medyczną
 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za I kwartał 2021 r. – jeżeli wybrano kwartalne okresy rozliczeń – oraz złożenie kwartalnej deklaracji: WZP-1K – przedsiębiorstwa i WZS-1K – spółki
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za marzec 2021 r. składane przez dysponenta części 77
 • Kwartalne łączne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. składane przez Polską Akademię Nauk
 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za marzec 2021 r. (oraz złożenie deklaracji za marzec WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki)
 • Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za marzec 2021 r. składane przez dysponenta części 87
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za I kwartał 2021 r. składane przez dysponenta części budżetowych
reklama
reklama
reklama