REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Terminarz

Złożenie deklaracji VIN-DO za IV kwartał 2022 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej OSS (dotyczy podmiotów …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Informacja za 2022 r. o wysokości przychodów (dochodów) PIT-8C, PIT-11, PIT-R składana urzędom skarbowym
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Przekazanie ZUS IWA za 2022 r. do ZUS
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za grudzień 2022 r. o wynagrodzeniach wypłaconych przez …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Pisemne poinformowanie o NSP schematu podatkowego (z załączonym potwierdzeniem nadania NSP) przez promotora lub korzystającego podmiotu …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Przekazanie przez korzystającego Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schemacie podatkowym transgranicznym w przypadkach, …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Ostateczny termin na przekazanie pracownikom informacji w sprawie nietworzenia zfśs i niewypłacania świadczenia urlopowego przez …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VII-DO za grudzień 2022 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VIU-DO za IV kwartał 2022 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury unijnej OSS (dotyczy podatników, dla …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Przekazanie przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku do PFRON o refundację zapłaconych składek …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Deklaracja roczna za 2022 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym składana urzędom skarbowym przez płatnika zryczałtowanego podatku …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Deklaracja roczna za 2022 r. o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy składana urzędom skarbowym przez płatnika podatku dochodowego od …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy, informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2022 r. PIT-40A/11A składana …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika w 2022 r. zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za styczeń 2023 r. przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na 2023 r. (osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Roczna deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie do urzędu skarbowego zawiadomienia ZAW-RD o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek – o ile rok podatkowy podatnika …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Deklaracja za 2022 r. o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Deklaracja na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na rok bieżący
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za 2022 r. (CIT-6AR) – o ile rok podatkowy …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ, Rb-50 za IV kwartały 2022 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki …
2023-01-31
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2022 r., roczne sprawozdanie Rb-UZ za rok 2022 składane przez jednostki budżetowe, …
2023-02-01
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za IV kwartały 2022 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2023-02-01
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-30S za IV kwartały 2022 r. składane przez samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
2023-02-01
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-34S za IV kwartały 2022 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
2023-02-01
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za 2022 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie jednostkowe …
2023-02-01
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za styczeń 2023 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2023-02-06
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za grudzień 2022 r. składane przez dysponenta części 77
2023-02-06
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za …
2023-02-06
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2022 r. składane przez …
2023-02-06
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2022 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia W przypadku …
2023-02-06
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2022 r. oraz roczne sprawozdanie jednostkowe Rb-UZ za 2022 r. składane przez …
2023-02-06
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za 2022 r. składane przez urzędy skarbowe
2023-02-06
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2023-02-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2023 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na …
2023-02-07
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2023-02-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku dochodowego przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej za styczeń 2023 r.
2023-02-07
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2023-02-07
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za IV kwartały 2022 r. składane przez kierowników placówek
2023-02-08
Dodaj do kalendarza
Rb-UZ, Rb-UN za poprzedni rok składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
2023-02-08
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2022 r. oraz roczne sprawozdanie Rb-UZ za 2022 r. składane przez dysponentów …
2023-02-08
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za styczeń 2023 r. składane …
2023-02-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2023-02-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2023 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie …
2023-02-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za IV kwartały 2022 r. składane przez zarządy JST
2023-02-10
Dodaj do kalendarza
Złożenie zgłoszeń INTRASTAT za styczeń 2023 r. (INTRASTAT-Przywóz, INTRASTAT-Wywóz)
2023-02-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za styczeń 2023 r. składane przez urzędy skarbowe
2023-02-13
Dodaj do kalendarza

REKLAMA