| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr I/3/2010 Rady Gminy Stoszowice

z dnia 2 grudnia 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) i art. 10 ust, 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. (MP z dnia 25 października 2010 r., Nr 75, poz.950) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP Nr 55, poz. 755) Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych w roku 2011.

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony wyłącznie 226,00 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton wyłącznie 338,00 zł.

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 450,00 zł.

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne, o liczbie osi dwie i o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 12 ton i poniżej 13 ton 450,00 zł.

b) od 13 ton i poniżej 14 ton 563,00 zł.

c) od 14 ton i poniżej 15 ton 563,00 zł.

d) od 15 ton 619,00 zł.

3) od samochodów ciężąrowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne, o liczbie osi trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 12 ton i poniżej 17 ton 450,00 zł.

b) od 17 ton i poniżej 19 ton 563,00 zł.

c) od 19 ton i poniżej 21 ton 619,00 zł.

d) od 21 ton i poniżej 23 ton 684,00 zł.

e) od 23 ton i poniżej 25 ton 1 124,00 zł.

f) od 25 ton 1 237,00 zł.

4) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne, o liczbie osi cztery i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 12 ton i poniżej 25 ton 684,00 zł.

b) od 25 ton i poniżej 27 ton 787,00 zł.

c) od 27 ton i poniżej 29 ton 1 124,00 zł.

d) od 29 ton i poniżej 31 ton 1 716,00 zł.

e) od 31 ton 1 798,00 zł.

5) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o liczbie osi dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 12 ton i poniżej 13 ton 450,00 zł.

b) od 13 ton i poniżej 14 ton 563,00 zł.

c) od 14 ton i poniżej 15 ton 676,00 zł.

d) od 15 ton 1 460,00 zł.

6) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o liczbie osi trzy i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 12 ton i poniżej 17 ton 450,00 zł.

b) od 17 ton i poniżej 19 ton 619,00 zł.

c) od 19 ton i poniżej 21 ton 731,00 zł.

d) od 21 ton i poniżej 23 ton 1 124,00 zł.

e) od 23 ton i poniżej 25 ton 1 685,00 zł.

f) od 25 ton 1 798,00 zł.

7) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o liczbie osi cztery i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 12 ton i poniżej 25 ton 787,00 zł.

b) od 25 ton i poniżej 27 ton 1 124,00 zł.

c) od 27 ton i poniżej 29 ton 1 798,00 zł.

d) od 29 ton i poniżej 31 ton 2 583,00 zł.

e) od 31 ton 2 583,00 zł.

8) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 338,00 zł.

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 394,00 zł.

c) od 9 ton i poniżej 12 ton 450,00 zł.

9) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o zawieszeniu pneumatycznym lub zawieszeniu uznanym za równoważne, o dwóch osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton i poniżej 18 ton 338,00 zł.

b) od 18 ton i poniżej 25 ton 506,00 zł.

c) od 25 ton i poniżej 31 ton 727,00 zł.

d) od 31 ton 1 466,00 zł.

10) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o zawieszeniu pneumatycznym lub zawieszeniu uznanym za równoważne, o trzech osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton i poniżej 40 ton 1 349,00 zł.

b) od 40 ton 1 798,00 zł.

11) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o innym systemie zawieszenia osi jezdnych, o dwóch osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton i poniżej 18 ton 506,00 zł.

b) od 18 ton i poniżej 25 ton 676,00 zł.

c) od 25 ton i poniżej 31 ton 1 011,00 zł.

d) od 31 ton 2 022,00 zł.

12) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o innym systemie zawieszenia osi jezdnych, o trzech osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton i poniżej 40 ton 1 798,00 zł.

b) od 40 ton 2 644,00 zł.

13) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w wysokości 563,00 zł.

14) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniam uznanym za równoważne, o liczbie osi jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdow:

a) od 12 ton i poniżej 18 ton 226,00 zł.

b) d 18 ton i poniżej 25 ton 338,00 zł.

c) od 25 ton 394,00 zł.

- z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

15) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o liczbie osi dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton i poniżej 28 ton 338,00 zł.

b) od 28 ton i poniżej 33 ton 676,00 zł.

c) od 33 ton i poniżej 38 ton 899,00 zł.

d) od 38 ton 1 237,00 zł.

- z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

16) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o liczbie osi trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton i poniżej 38 ton 787,00 zł.

b) od 38 ton 1 124,00 zł.

- z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

17) od przyczep i naczep o innym systemie zawieszenia osi jezdnych, o liczbie osi jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton i poniżej 18 ton 114,00 zł.

b) od 18 ton i poniżej 25 ton 450,00 zł.

c) od 25 ton 619,00 zł.

- z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

18) od przyczep i naczep o innym systemie zawieszenia osi jezdnych, o liczbie osi dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton i poniżej 28 ton 394,00 zł.

b) od 28 ton i poniżej 33 ton 899,00 zł.

c) od 33 ton i poniżej 38 ton 1 349,00 zł.

d) od 38 ton 1 798,00 zł.

- z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

19) od przyczep i naczep o innym systemie zawieszenia osi jezdnych, o liczbie osi trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton i poniżej 38 ton 1 124,00 zł.

b) od 38 ton 1 349,00 zł.

- z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

20) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc 676,00 zł.

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 787,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/49/2009 Rady Gminy Stoszowice z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2010.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy Stoszowice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Teresa Tęsna


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz.613 z późn. zm.) Rada Gminy ustala wysokość stawek podatku od środków transportowych na dany rok podatkowy.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Teresa Tęsna

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

N Dorfina – niezależni doradcy finansowi

Doradcy finansowi N Dorfina

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »