| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/29/2011 Rady Powiatu Legnickiego

z dnia 17 marca 2011r.

w sprawie warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w rodzinie zastępczej

Na podstawie art.79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Legnickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Całkowitemu zwolnieniu z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej podlegają rodzice, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 180% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), przy jednoczesnym wystąpieniu przesłanek, o których mowa w art.7 pkt 2-15 ustawy o pomocy społecznej.

2. Niezależnie od zwolnienia określonego w ust.1 zwalnia się całkowicie z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej,gdy w rodzinie osoby zobowiązanej do wnoszenia opłat występuje, co najmniej jedna z okoliczności:

1)orzeczona jest całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji,

2)ponoszona jest już odpłatność za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym,

§ 2. 1. Zwalnia się częściowo z opłat rodziców, których dochód na osobę w rodzinie przekracza 180% kryterium dochodowego ustalonego na podstawie art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej z przesłanek wymienionych w art.7 pkt 2-15 ustawy o pomocy społecznej.

2. Ustalając częściowe zwolnienie z opłat należy stosować następujące kryteria dochodowe:

L.p.

Wysokość kryterium dochodowegoustalonego na podstawie art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość częściowego zwolnienia z opłat

1.

powyżej 180% do 200%

95%

2.

powyżej 200% do 300%

90%

3.

powyżej 300% do 400%

75%

4.

powyżej 400% do 500%

60%

5.

powyżej 500% do 600%

50%

6.

powyżej 600% do 700%

40%

7.

powyżej 700% do 800%

20%

8.

powyżej 800%

10%

§ 3. Zwolnienie z opłat następuje na wniosek lub z urzędu.

§ 4. Odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej winna być wnoszona do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w formie wpłaty na konto Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy wskazane w decyzji lub w formie wpłaty gotówkowej w kasie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Legnicy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXI/97/2004 z dnia 30 września 2004 r. Rady Powiatu Legnickiego w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców dzieci z opłat za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych..

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Legnickiego

Stanisława Pakos

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »