| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/243/2010 Rady Gminy Inowłódz

z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/239/2010 Rady Gminy Inowłódz z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie Statutu Gminy Inowłódz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 129, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 1218, z 2008 r. Nr 180 , poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) Rada Gminy Inowłódz uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/239/2010 Rady Gminy Inowłódz z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie Statutu Gminy Inowłódz wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 24 zostaje wykreślony ust. 2 i ust. 3;

2) w § 44 ust. 1 zostaje wykreślony pkt 8;

3) § 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,Uchwały są sporządzane w formie odrębnych dokumentów";

4) uchylony zostaje § 55 ust. 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz

mgr inż. Marek Leszczyński

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »