| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/72/11 Rady Powiatu Zduńskowolskiego

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej w Zduńskiej Woli, ul. Okrzei 11 oraz terminie i sposobie jej wnoszenia

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz § 63 ust.5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631) Rada Powiatu Zduńskowolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość opłaty za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej w Zduńskiej Woli, ul. Okrzei 11 w kwocie 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) miesięcznie.

2. Opłatę za zakwaterowanie wnosi się z góry do 15. dnia każdego miesiąca.

3. Opłatę za zakwaterowanie wnosi się w formie gotówkowej w sekretariacie Bursy Szkolnej w Zduńskiej Woli, ul. Okrzei 11 lub w formie bezgotówkowej - wpłata na konto bankowe placówki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zduńskowoskiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/118/08 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej w Zduńskiej Woli

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego


Krzysztof Nowak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »