| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/93/11 Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r Nr 95 poz. 613: zmiany z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011r Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz.1016), art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Nr 102 poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441; z 2006. Nr 17 poz.128,Nr181, poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327,Nr 138 poz.974 Nr,173 poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142,Nr 28 poz.146, Nr 40 poz. 230 Nr 106, poz. 675, z 2011 Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777)), Rada Miejska w Przedborzu uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Przedbórz:

1) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,21 zł od 1 m2 powierzchni;

2) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 12,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) Od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U z 2010 r. Nr 95 poz.613 ze zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/08/10 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu


Krzysztof Zawisza

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »