| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Kutno; Wójta Gminy Krzyżanów

z dnia 17 stycznia 2012r.

do porozumienia zawartego w dniu 28 grudnia 2009 r. pomiędzy Gminą Krzyżanów, reprezentowaną przez Wójta Gminy - Pana Tomasza Jakubowskiego, zwaną w dalszej części "Gminą" a Miastem Kutno, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta - Pana Zbigniewa Burzyńskiego, zwanym w dalszej części "Miastem" o nastepującej treści:

§ 1. W porozumieniu zawartym w dniu 28 grudnia 2009 r. pomiędzy Gminą a Miastem w sprawie współdziałania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego §7 otrzymuje brzmienie:

"§7.1. W roku 2012 Gmina przekaże Miastu kwotę 356.700,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych) przeznaczoną w budżecie Gminy na zaspokojenie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w tym kwotę 167.300,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych) na realizację zadania transportu dzieci do szkół.

2. Kwota wymieniona w ust.1 przekazana zostanie w ratach na rachunek Urzędu Miasta Kutno nr konta bankowego: 26 2030 0045 1110 0000 0158 3550 w Banku BGŻ SA Oddział Operacyjny w Kutnie, ul. Podrzeczna 18, 99-300 Kutno, według poniższych zasad:

1) kwota 189.400,00 zł w ratach:

a) kwota 15.783,00 zł jako rata za miesiac styczeń br. przekazana została do dnia 15 stycznia 2012 r.,

b) kwota 157.840,00 zł przekazana zostanie w 10 równych ratach po 15.784,00 zł każda, począwszy od lutego do listopada br. w terminach do dnia 15 każdego miesiąca,

c) kwota 15.777,00 zł jako rata za miesiąc grudzień br. przekazana zostanie w terminie do dnia 10 grudnia 2012 r.,

2) kwota 167.300,00 zł w ratach:

a) kwota 16.730,00 zł jako rata za miesiac styczeń br. przekazana została do dnia 15 stycznia 2012 r.,

b) kwota 133.840,00 zł przekazana zostanie w 8 równych ratach po 16.730,00 zł każda, począwszy od lutego do czerwca a nastepnie od września do listopada br. w terminach do dnia 15 każdego miesiąca,

c) kwota 16.730,00 zł jako rata za miesiąc grudzień br. przekazana zostanie w terminie do dnia 10 grudnia 2012 r."

§ 2. 1. Niniejszy aneks obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Stroną kierująca aneks do ogłoszenia jest Gmina.

§ 3. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: trzy egzemplarze dla Gminy i dwa egzemplarze dla Miasta.

Wójt Gminy Krzyżanow


Tomasz Jakubowski

Prezydent Miasta Kutno


Zbigniew Burzyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Krysztofiuk

Prawnik, ekspert w dziedzinie prawa karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »