| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/117/2012 Rady Gminy Jeżów

z dnia 19 stycznia 2012r.

w sprawie: zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6 , art. 8 ust. 1, art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011r. Nr 142, poz.1591;z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Jeżów uchwala co następuje:

§ 1. W statucie GOPS w Jeżowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XX/113/04 Rady Gminy Jeżów z dnia 3 listopada 2004r w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie zmienianym Uchwałą Nr XXX/184/09 Rady Gminy Jeżów z dnia 27 lutego 2009r. oraz Uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Gminy Jeżów z dnia 02 grudnia 2011r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 po pkt. 15 dodaje się pkt. 16 o brzemieniu:

" 16) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz.887). " ;

2) § 7 po pkt. 6 dodaje się pkt. 7 o brzmieniu:

" 7) Realizacja zadań wynikająca z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny. " ;

3) § 7 ustęp 1 po pkt.7 dodaje się pkt. 8 o brzmieniu:

" 8) Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. " ;

4) § 10 otrzymuje brzmienie :

" Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie w zakresie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej współpracuje odpowiednio z Kierownikiem Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Gminie Jeżów. " .

§ 2. Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżów.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Jeżów


Krzysztof Orłowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »