| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/215/2012 Rady Powiatu Łowickiego

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i 1497; z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410, Nr 235, poz. 1701; z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176, poz. 1238; z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462, Nr 234, poz. 1573 i 1574; z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 204, poz. 1195, Nr 205, poz. 1210, Nr 208, poz. 1240 i 1241, Nr 222, poz. 1321, Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454; z 2012 r. poz. 113, poz. 472) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu łowickiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, jak niżej:

L.p.

Rodzaj pojazdu

Opłata brutto za usunięcie pojazdu z drogi
(zł)

Opłata brutto za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu (zł)

1.

Rower lub motorower

110

17

2.

Motocykl

218

24

3.

Pojazd o dmc do 3,5 t

478

37

4.

Pojazd o dmc 3,5 t - 7,5 t

597

49

5.

Pojazd o dmc 7,5 t - 16 t

846

71

6.

Pojazd o dmc powyżej 16 t

1247

132

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1518

196

§ 2. 1. Ustala się wysokość kosztów, o których mowa w art. 130 a ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, jak niżej:

L.p.

Rodzaj pojazdu

Koszt brutto w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu przed rozpoczęciem usuwania pojazdu
(zł)

Koszt brutto w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w trakcie usuwania pojazdu
(zł)

1

2

3

4

1.

Rower lub motorower

44

77

2.

Motocykl

87

153

3.

Pojazd o dmc do 3,5 t

191

335

4.

Pojazd o dmc 3,5 t - 7,5 t

239

418

5.

Pojazd o dmc 7,5 t - 16 t

338

592

6.

Pojazd o dmc powyżej 16 t

1247

1247

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1518

1518

2. Koszty ustalone w ustępie 1 kolumna 3 określa się i zobowiązuje się właściciela do ich pokrycia w przypadku, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łowickiego


Irena Kolos

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »