| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/142/12 Rady Miasta Skierniewice

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/128/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie dziennych stawek opłat targowych, terminów płatności oraz sposobu jej poboru

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) i art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXX/128/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie dziennych stawek opłat targowych, terminów płatności oraz sposobu jej poboru zmienia się § 4 uchwały, który otrzymuje brzmienie: "Traci moc Uchwała Nr VII/11/07 Rady Miasta Skierniewice z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie dziennych stawek opłat targowych, terminów płatności oraz sposobu jej poboru i Uchwała Nr XLVIII/4/09 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Skierniewice Nr VII/11/07 w sprawie dziennych stawek opłat targowych, terminów płatności oraz sposobu jej poboru".

2. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXX/128/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie dziennych stawek opłat targowych, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w tabeli dziennych stawek opłat targowych na terenie miasta Skierniewice dodaje się pkt 9 o brzmieniu : "pozostała sprzedaż", stawka opłaty targowej : "15,00 zł".

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Mariusz Dziuda

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Cymcyk

Menedżer Komunikacji Inwestycyjnej ING TFI S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »