| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/30/15 Rady Gminy Widawa

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Widawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Widawa stanowiącym załącznik do uchwały Nr XV/136/12 Rady Gminy Widawa z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Widawa (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2867) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 17 otrzymuje brzmienie:

Rada powołuje następujące stałe komisje:

1) Rewizyjną;

2) Budżetu;

3) Infrastruktury i Ochrony Środowiska;

4) Spraw Społecznych i Oświaty.

2. Radny może być najwyżej członkiem dwóch komisji stałych.

3. Skład komisji nie może przekroczyć jedenastu radnych.

4. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.".

2. § 89 otrzymuje brzmienie:

Komisja jest złożona z pięciu radnych.".

3. w § 94 wyrażenie "na 3 dni" zastępuje się zwrotem "na 1 dzień".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Ryszard Bruzda

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »