| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V.33.15 Rady Gminy Cielądz

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru w formie inkasa od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego na terenie gminy Cielądz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, z 2013 r. poz. 35, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289, z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1171, poz. 1215, poz. 1328, poz. 1644) Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa.

§ 2. 1. Inkasentem podatków, o którym mowa w ust. 1, jest sołtys właściwego sołectwa wg miejsca położenia gruntów podatnika, a mianowicie:

1) Kacperski Stanisław - sołectwo Brzozówka;

2) Janeczek Leszek - sołectwo Cielądz;

3) Kacprzak Robert - sołectwo Gortatowice;

4) Michalak Adam - sołectwo Grabice;

5) Dobrowolski Władysław - sołectwo Gułki;

6) Kaliszewski Leon - sołectwo Kuczyzna;

7) Zieliński Franciszek - sołectwo Komorów;

8) Rosa Małgorzata - sołectwo Łaszczyn;

9) Królak Małgorzata - sołectwo Mała Wieś;

10) Miazga Tadeusz - sołectwo Mroczkowice;

11) Mantorska Jadwiga - sołectwo Niemgłowy;

12) Kruśliński Wiesław - sołectwo Ossowice;

13) Kwiatkowska-Kielan Ewa - sołectwo Sanogoszcz;

14) Szymańska Elżbieta - sołectwo Sierzchowy;

15) Pawlak Piotr - sołectwo Stolniki;

16) Jadczak Marian - sołectwo Wisówka;

17) Gąsiorowska Karolina - sołectwo Wylezinek;

18) Woźniak Bożena - sołectwo Zuski.

2. Inkasenci otrzymują za inkaso podatków, o których mowa w § 1 wynagrodzenie w wysokości 9 % sumy zainkasowanych kwot z tym, że dolna granica wynagrodzenia wynosi 150,00 zł od każdej raty podatku zebranego przez inkasenta, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

3. Wypłata wynagrodzenia następować będzie na wskazane przez inkasenta konto, po uprzednim rozliczeniu się inkasenta z każdej kwoty podatku w terminie 15 dni od dokonania wpłaty zainkasowanych podatków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz.

§ 4. Traci moc uchwała nr IV/21/07 Rady Gminy Cielądz z dnia 14 lutego 2007 r. poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łodzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Małgorzata Rosa

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Kornat

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »