| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/37/2015 Rady Gminy Radomsko

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radomsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 21 i 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Gminy Radomsko uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące terminy i częstotliwości uiszczania przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanej dalej opłatą, bez wezwania, w terminach:

1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu w terminach do dnia:

- 15 kwietnia za miesiące styczeń, luty i marzec,

- 15 lipca za miesiące kwiecień, maj i czerwiec,

- 15 października za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień,

- 15 stycznia następnego roku za miesiące październik, listopad i grudzień.

2) w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ryczałtową opłatę za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wnosi się do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry, za bieżący rok kalendarzowy.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wnoszona będzie przez właściciela nieruchomości przelewem na rachunek bankowy, w kasie Urzędu Gminy Radomsko lub u inkasenta.

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XXV/181/2013 Rady Gminy Radomsko z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radomsko.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomsko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Suwart

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »