| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/118/2016 Rady Gminy Rusiec

z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz domków letniskowych jak i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Rusiec i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), Rada Gminy Rusiec uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Rusiec w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz domków letniskowych jak i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe:

1) usługa dodatkowego odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w ilości przekraczającej ilość określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Rusiec.

§ 2. Określa się stawki opłat za świadczenie usługi, o której mowa w § 1 ust. 1, następująco:

1) za worek na odpady komunalne zmieszane o pojemności 120 l w wysokości 20 zł za jednorazowy odbiór zgodnie z harmonogramem, jeżeli na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz domków letniskowych jak i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2) za worek na odpady komunalne zmieszane o pojemności 120 l w wysokości 10 zł za jednorazowy odbiór zgodnie z harmonogramem, jeżeli na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz domków letniskowych jak i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

3) za dodatkowe pojemniki na odpady komunalne zmieszane, jeżeli na terenie nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej oraz domków letniskowych jak i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) 240 l - 90 zł za jednorazowy odbiór zgodnie z harmonogramem,

b) 1100 l - 235 zł za jednorazowy odbiór zgodnie z harmonogramem,

c) 7500 l - 585 zł za jednorazowy odbiór zgodnie z harmonogramem;

4) za pojemniki na odpady komunalne zmieszane, jeżeli na terenie nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej oraz domków letniskowych jak i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) 240 l - 52 zł za jednorazowy odbiór zgodnie z harmonogramem,

b) 1100 l - 117 zł za jednorazowy odbiór zgodnie z harmonogramem,

c) 7500 l - 495 zł za jednorazowy odbiór zgodnie z harmonogramem.

§ 3. 1. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usług, o których mowa w § 1 należy zgłosić do Wójta Gminy Rusiec w formie pisemnej.

2. Opłatę za usługi dodatkowe należy uiszczać razem z opłatą podstawową za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminach określonych uchwałą w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów dostarczy do nieruchomości przedsiębiorca, który świadczy na terenie Gminy Rusiec usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

4. Oznakowane worki przedsiębiorca dostarczy do Urzędu Gminy w Ruścu, skąd zamawiający usługę dodatkową będzie mógł je pobrać.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/19/2015 Rady Gminy Rusiec z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Rusiec i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rusiec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rusiec


Bartłomiej Bieniek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »