| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/107/2016 Rady Gminy Ostrówek

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ostrówek, zobowiazani są do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry bez wezwania, do ostatniego dnia każdego kwartału, w następujący sposób:

1) za I kwartał do 31 marca danego roku;

2) za II kwartał do 30 czerwca danego roku;

3) za III kwartał do 30 września danego roku;

4) za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1, określa odrębna uchwała.

§ 2. Właściciele nieruchomości opłatę uiszczać będą przelewem lub gotówką na rachunek bankowy Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXIII/161/2013 Rady Gminy Ostrówek z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Ostrówek


Andrzej Wojewoda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Majtkowski

Analityk Expandera

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »