| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 356/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 27 czerwca 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 14 a   ust. 1, w   związku z   art. 14 ust. 3   i 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572, z   późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale nr 322/2012 Rady Miejskiej w   Grodzisku Mazowieckim z   dnia 28 marca 2012 r. w   sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i   oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego, wprowadza się następującą zmianę: w   § 2   ust. 1   dodaje się pkt 6   w brzmieniu: "6) Punkt Przedszkolny przy Przedszkolu Nr 4   w Grodzisku Mazowieckim, ul. Piaskowa 21."  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   września 2012 roku.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  


Joanna   Wróblewska


Uzasadnienie

Zgodnie z   art. 14a ust. 1, 1a i   2 ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) Rada Gminy ustala sieć publicznych przedszkoli i   oddziałów przedszkolnych oraz może uzupełnić tę sieć o   inne formy wychowania przedszkolnego.  

W związku z   wejściem w   życie ustawy z   dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniającej ustawę o   zmianie ustawy o   systemie oświaty oraz o   zmianie niektórych innych ustaw, obowiązek szkolny dla sześciolatków przesunięty został na dzień 1   września 2014 roku. Do tego czasu dzieci te mogą pozostać w   oddziałach przedszkolnych, co sprawia, że mniej miejsc pozostaje dla dzieci w   wieku 3-5 lat.  

W utworzonym nowym punkcie przedszkolnym powstanie 66 miejsc przedszkolnych. Jednocześnie zakończona zostanie eksploatacja budynku dawnej siedziby Przedszkola Nr 4, przeznaczonego do rozbiórki.  

Projekt uchwały skierowany został do konsultacji społecznych z   organizacjami pozarządowymi.  

We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi ani opinie do konsultowanego projektu uchwały.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grupa ECDP

Jedna z wiodących grup konsultingowych w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »