| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/306/2012 Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta i gminy Karczew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks Pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz.142 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta i gminy Karczew: w dni powszednie i dni ustawowo wolne od pracy pomiędzy godzinami od 6.00 do 22.00, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. Podany czas pracy danej placówki handlu detalicznego, w tym placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych oraz zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych może zostać wydłużony do godziny 6.00 dnia następnego według uznania prowadzących placówki.

3. Ogródki na wolnym powietrzu usytuowane przy zakładach gastronomicznych mogą funkcjonować we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6.00 do 22.00.

§ 2. Funkcjonowanie placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych w porze nocnej (od godz. 22.00 do godziny 6.00) może odbywać się pod warunkiem zachowania ładu i porządku.

§ 3. Dopuszcza się całodobowy czas pracy:

1) stacji paliwowych,

2) zakładów świadczących usługi hotelarskie,

3) placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych, które funkcjonują przy stacjach paliw i zakładach świadczących usługi hotelarskie,

4) aptek,

5) pomocy drogowej.

§ 4. Traci moc uchwała XXIX/216/2005 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta i gminy Karczew.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Marton


Uzasadnienie

Realizując zadania ustawowe wynikające z art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks Pracy (Dz.U. z 1974 r. Nr 24 poz.142 ze zm.) Rada Gminy określa dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, gastronomicznego i zakładów usługowych.

Określone dni i godziny otwierania i zamykania placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych mogą zostać wydłużone według uznania przedsiębiorców je prowadzących, którzy zapewnią działanie placówek zgodnie z przepisami prawa pracy dotyczącymi czasu pracy. Zmiana uchwały podyktowana jest zgłaszanymi potrzebami przedsiębiorców prowadzących działalność handlową na terenie miasta i gminy Karczew.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »