| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/185/10 Rady Miejskiej w Różanie

z dnia 1 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 237, art..258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm. )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) uchwala się co następuje ;

§ 1. W budżecie gminy na rok 2010 uchwalonym przez Radę Miejską w Różanie w dniu 29 stycznia 2010 roku uchwałą nr XXXIV/168/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Ostateczna kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi 19.648.692,00 zł w tym dochodów bieżących 19.573.692,00 zł., a dochodów majątkowych 75.000,00 zł. wydatków 25.817.992,00 zł. w tym wydatków bieżących 16.399.412,00 zł. a wydatków majątkowych 9.418.580,00 zł.

§ 2. Ustala się deficyt w kwocie 6.169.300,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie nadwyżka z lat ubiegłych. Ustala się: przychody w kwocie 6.800.000,00 zł. rozchody w kwocie 630.700,00 zł.

§ 3. Ustala się wydatki inwestycyjne w kwocie 9.418.580,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Różan.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2010 i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Uzasadnienie

Uzasadnienie do: Uchwały nr XXXIX/185/10 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 1 października 2010 r. Powyższe zmiany wprowadza sie w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułów: - rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej w kwocie 67.000 zł. - sprzedaży autobusu szkolnego w kwocie 16.000 zł. - korzystania ze składowiska odpadów promieniotwórczych - 50.000 zł. - zwrotu opłaty przyłaczeniowej z roku 2009 oraz opłat za zajęcie pasa drogowego - 8.000 zł. - opłat za korzystanie ze środowiska - 100.000 zł. Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków na budowę zbiornika retencyjnego o kwotę 112.000 zł. przebudowę ul.Gdańskiej od drogi krajowej do ulicy Przemysłowej o kwotę 50.000zł budowę chodnika w ul. Kościuszki o kwotę 20.000 zł.urządzenie targowiska o kwotę 100.000 zł. oraz pomoc dla gmin dotkniętych powodzią o kwotę 100.000 zł. Dochody w kwocie 141.000 zł. a także środki ze zmniejszonych wydatków w kwocie - 382.000 zł.przeznacza się na: zwiększenie wydatków na przebudowę drogi Dzbądz-Mroczki Rębiszewo o kwotę- 450.000zł. dotację dla Powiatu Makowskiego na dofinsowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych: ul. Królowej Bony - 40.000 zł. i drogi Załęże Wielkie - Głażewo - 20.000 zł. wykonanie dwóch studni chłonnych na ulicy Uklei w Różanie - 8.000 zł.oraz wykonanie przepustów-wjazdów na pola we wsi Dzbądz - 5.000 zł. Natomiast dochody w kwocie 100.000zł. z opłat za korzystanie ze środowiska przeznacza sie na dotacje dla gmin dotkniętych powodzią na usuwanie skutków powodzi.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/185/10
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 1 października 2010 r.
Zalacznik1.rtf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/185/10
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 1 października 2010 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/185/10
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 1 października 2010 r.
Zalacznik3.rtf

Przewodniczący Rady Miejskiej w Różanie


Piotr Świderski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »