| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/185/10 Rady Miejskiej w Różanie

z dnia 1 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 237, art..258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm. )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) uchwala się co następuje ;

§ 1. W budżecie gminy na rok 2010 uchwalonym przez Radę Miejską w Różanie w dniu 29 stycznia 2010 roku uchwałą nr XXXIV/168/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Ostateczna kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi 19.648.692,00 zł w tym dochodów bieżących 19.573.692,00 zł., a dochodów majątkowych 75.000,00 zł. wydatków 25.817.992,00 zł. w tym wydatków bieżących 16.399.412,00 zł. a wydatków majątkowych 9.418.580,00 zł.

§ 2. Ustala się deficyt w kwocie 6.169.300,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie nadwyżka z lat ubiegłych. Ustala się: przychody w kwocie 6.800.000,00 zł. rozchody w kwocie 630.700,00 zł.

§ 3. Ustala się wydatki inwestycyjne w kwocie 9.418.580,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Różan.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2010 i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Uzasadnienie

Uzasadnienie do: Uchwały nr XXXIX/185/10 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 1 października 2010 r. Powyższe zmiany wprowadza sie w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułów: - rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej w kwocie 67.000 zł. - sprzedaży autobusu szkolnego w kwocie 16.000 zł. - korzystania ze składowiska odpadów promieniotwórczych - 50.000 zł. - zwrotu opłaty przyłaczeniowej z roku 2009 oraz opłat za zajęcie pasa drogowego - 8.000 zł. - opłat za korzystanie ze środowiska - 100.000 zł. Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków na budowę zbiornika retencyjnego o kwotę 112.000 zł. przebudowę ul.Gdańskiej od drogi krajowej do ulicy Przemysłowej o kwotę 50.000zł budowę chodnika w ul. Kościuszki o kwotę 20.000 zł.urządzenie targowiska o kwotę 100.000 zł. oraz pomoc dla gmin dotkniętych powodzią o kwotę 100.000 zł. Dochody w kwocie 141.000 zł. a także środki ze zmniejszonych wydatków w kwocie - 382.000 zł.przeznacza się na: zwiększenie wydatków na przebudowę drogi Dzbądz-Mroczki Rębiszewo o kwotę- 450.000zł. dotację dla Powiatu Makowskiego na dofinsowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych: ul. Królowej Bony - 40.000 zł. i drogi Załęże Wielkie - Głażewo - 20.000 zł. wykonanie dwóch studni chłonnych na ulicy Uklei w Różanie - 8.000 zł.oraz wykonanie przepustów-wjazdów na pola we wsi Dzbądz - 5.000 zł. Natomiast dochody w kwocie 100.000zł. z opłat za korzystanie ze środowiska przeznacza sie na dotacje dla gmin dotkniętych powodzią na usuwanie skutków powodzi.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/185/10
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 1 października 2010 r.
Zalacznik1.rtf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/185/10
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 1 października 2010 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/185/10
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 1 października 2010 r.
Zalacznik3.rtf

Przewodniczący Rady Miejskiej w Różanie


Piotr Świderski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »