| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/407/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240;
z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria – Rada Miejska Góry Kalwarii uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/377/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 77.405.366,- zł, w tym:

1) dochody bieżące: 72.064.987,- zł;

2) dochody majątkowe: 5.340.379,- zł..

Zmiany dochodów budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 82.905.366,- zł..

3. W § 2 ust. 2 pkt 1-4 otrzymują brzmienie:

2. . Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączna kwotę 71.344.909,- zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 56.616.817,- zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 34.536.982,-zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 22.079.835,- zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 4.447.817,-zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8.072.350,- zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 485.925,- zł..

4. W § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. . Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 11.560.457,- zł. – jak w zestawieniu nr 4..

Zmiany wydatków budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 7 „Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok” zgodnie z zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2013 roku” otrzymuje brzmienie określone
w zestawieniu Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie Nr 11 „Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2013 roku” otrzymuje brzmienie określone w zestawieniu Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie Nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie określone w zestawieniu Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1, który obejmuje dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1a, który obejmuje dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Bugno


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/407/2013
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/407/2013
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/407/2013
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/407/2013
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/407/2013
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/407/2013
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Zestawienie Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/407/2013
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/407/2013
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »