| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IV/29/2011 Rady Gminy Lubrza

z dnia 23 lutego 2011 r.

zmieniająca uchwałę Nr VIII/75/03 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 23 października 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a, art.40 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje :

§ 1. - § 7 uchwały Nr VIII/75/03 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 23 października 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, otrzymuje brzmienie :"Ustala się następujące zasady sprzedaży lokali mieszkalnych :

1. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej przysługuje jego najemcy jeżeli umowa najmu została zawarta na czas nieoznaczony.

2. W przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali w domu mieszkalnym dotychczasowym najemcom, udziela się bonifikaty w wysokości 10 % ceny lokalu.

3. W przypadku sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stanowiącego jeden lokal mieszkalny udziela się bonifikaty w wysokości 5 % ceny lokalu.

4. Gdy najemca płaci cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego w całości, najpóźniej w dniu podpisania umowy notarialnej kupna - sprzedaży udziela się bonifikatę w wysokości 5 % ceny lokalu".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy Lubrza


Elżbieta Szwadowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Budujesz-Kupujesz.pl

Eksperci budowlani

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »