| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IV/29/2011 Rady Gminy Lubrza

z dnia 23 lutego 2011 r.

zmieniająca uchwałę Nr VIII/75/03 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 23 października 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a, art.40 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje :

§ 1. - § 7 uchwały Nr VIII/75/03 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 23 października 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, otrzymuje brzmienie :"Ustala się następujące zasady sprzedaży lokali mieszkalnych :

1. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej przysługuje jego najemcy jeżeli umowa najmu została zawarta na czas nieoznaczony.

2. W przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali w domu mieszkalnym dotychczasowym najemcom, udziela się bonifikaty w wysokości 10 % ceny lokalu.

3. W przypadku sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stanowiącego jeden lokal mieszkalny udziela się bonifikaty w wysokości 5 % ceny lokalu.

4. Gdy najemca płaci cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego w całości, najpóźniej w dniu podpisania umowy notarialnej kupna - sprzedaży udziela się bonifikatę w wysokości 5 % ceny lokalu".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy Lubrza


Elżbieta Szwadowska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »