| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Grodków oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/209/05 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Grodków oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2005 r. Nr 36 poz. 1163, z późn. zm.), zmienionej uchwałą Nr XXXV/372/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 lutego 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010 r., Nr 32, poz. 448), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

"Wnoszenie nieruchomości stanowiącej własność gminy jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym (akcyjnym) spółek, darowizny nieruchomości gminnej lub przyjęcia darowizny od innych podmiotów następuje w drodze uchwały Rady".

2) § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"Zbywanie nieruchomości przez Gminę oraz ich nabywanie na rzecz Gminy w formie i na cele określone w § 2 uchwały, następuje w drodze obwieszczenia Burmistrza, jeżeli wartość zbywanej lub nabywanej nieruchomości nie przekracza 150 tys. zł."

3) § 4 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"Zbywanie nieruchomości przez Gminę oraz ich nabywanie na rzecz Gminy w formie i na cele określone w § 2 uchwały, przekraczającej wartość 150 tys. zł, następuje w drodze uchwały Rady".

4) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Zbycie lokali i obiektów mieszkalnych, o których mowa w § 5 uchwały odbywać się będzie na warunkach określonych uchwałą Nr XXXV/371/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie preferencyjnych zasad zbywania gminnych lokali mieszkalnych na terenie Gminy Grodków, zmienionej uchwałą Nr VIII/46/11Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2011 r."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.


§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodkowie oraz rozplakatowaniu obwieszczeń na terenie Gminy i Miasta Grodków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Dariusz Gajewski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Magda Słomska

Kancelaria zajmująca się kompleksową obsługą przedsiębiorców i pracodawców oraz prowadzeniem postępowań sądowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »