| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/263/10 Rady Gminy w Kijach

z dnia 2 czerwca 2010r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kije

Na podstawie art. 90f, art. 90m ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Kijach uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kije w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Łączna wysokość kwoty na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym może być wyższa od kwoty otrzymanej na ten cel w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

§ 3.

Traci moc uchwała:

1. Nr XXVI/183/05 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kije.

2. Nr XXI/118/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 czerwca 2008r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/183/05 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kije.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kije i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010r.

Przewodniczący Rady Gminy w Kijach

Ryszard Chrobot

Załącznik do Uchwały Nr LIII/263/10
Rady Gminy w Kijach
z dnia 2 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik do Uchwały L III/263/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 2 czerwca 2010 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »