| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/55/2013 Rady Gminy Pierzchnica

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Na podstawie art.18. ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 j.t. z późniejszymi zmianami) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 j.t. z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/65/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na rok 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2013 rok o kwotę - 565 227 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2013 rok o kwotę - 565 227 zł.

3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik nr 1, a wydatków załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 3 do uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 4 do uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 5 do uchwały „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 11 do uchwały „Dotacje podmiotowe w 2013 roku.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 12 do uchwały „Dotacje celowe w 2013 roku.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady


Maria Łopatowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/55/2013
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/55/2013
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/55/2013
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/55/2013
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/55/2013
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/55/2013
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/55/2013
Rady Gminy Pierzchnica
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik7.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »