| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/110/2015 Rady Miasta Kielce

z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie zaliczenia ulicy w Kielcach do kategorii drogi powiatowej i ustalenia jej przebiegu oraz pozbawienia placu kategorii drogi powiatowej

Na podstawie art. 6a ust. 1, 2, i 3 oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.jedn. Dz.U.2013.260 ze zm.[1])) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.jedn. Dz.U.2013.595 z późn. zm.[2])) oraz na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.jedn. Dz.U.2011.197.1172 z późn. zm.[3])) w porozumieniu z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego oraz po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Kieleckiego i opinii Prezydenta Miasta Kielce, Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ulicę Konstantego Miodowicza zalicza się do dróg publicznych kategorii powiatowej.

2. Ustala się przebieg ulicy wymienionej w ust. 1 od ul. Krakowskiej do ul. Wojska Polskiego, który przedstawiony został w załączniku graficznym.

§ 2.

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego pozbawia się kategorii drogi powiatowej w związku z wyłączeniem go z użytkowania.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Kielce


Joanna Winiarska


Załącznik do Uchwały Nr VI/110/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Zaliczenie na podstawie niniejszej uchwały ulicy Konstantego Miodowicza do dróg publicznych kategorii powiatowej oraz pozbawienie placu Marszałka Józefa Piłsudskiego kategorii drogi powiatowej, wynika z wybudowania i oddania do użytkowania inwestycji drogowej p.n. "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion-Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego: Zadanie 1: Przywrócenie przestrzeni publicznej przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, Zadanie 2: a) Przebudowa Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego b) Budowa połączenia ul. Krakowskiej z ul. Wojska Polskiego".

W wyniku wybudowania w/w połączenia ul. Krakowskiej z ul. Wojska Polskiego powstała nowa ulica, której Rada Miasta Kielce, na podstawie uchwały Nr LII/927/2013 z dnia 7 listopada 2013 r., nadała nazwę Konstantego Miodowicza. Ulicę tę zalicza się do dróg publicznych kategorii powiatowej z uwagi na to, że stanowi ona połączenie pomiędzy istniejącymi drogami powiatowymi. Przedmiotowa ulica przebiega od skrzyżowania dróg powiatowych, t.j. ulic: Krakowskiej, Jana Pawła II i Ściegiennego do skrzyżowania z ulicą Prostą - kategorii powiatowej i drogami gminnymi, t.j. ulicami: Zgoda i Wojska Polskiego. Pas drogowy ulicy Miodowicza tworzą działki stanowiące własność miasta Kielce na prawach powiatu.

Realizacja wymienionej wyżej inwestycji spowodowała również przebudowę placu Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego wyłączenie z nowego układu komunikacyjnego w tym rejonie, który stanowią: aleja Legionów oraz ulice: Krakowska i Ściegiennego. Plac Piłsudskiego zaliczony został do dróg publicznych kategorii wojewódzkiej na podstawie rozporządzenia Ministra Komunikacji z 14 lipca 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich (Dz. U. Nr 30, poz. 151), a następnie zgodnie z art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 z 1998 r. poz. 872), plac ten stał się z dniem 1 stycznia 1999 r. drogą powiatową. W wyniku w/w przebudowy nastąpiła zmiana kompozycji placu Piłsudskiego. Obecnie w centralnej części placu znajduje się pomnik "Czwórki Legionowej", natomiast cała przestrzeń placu została zabudowana ciągami pieszymi, układem pasów zieleni, ławkami i elementami małej architektury. Plac Piłsudskiego po przebudowie służy głównie do rekreacji i wypoczynku oraz jako miejsce, na którym odbywają się różne uroczystości, z uwagi na usytuowanie w jego obrębie pomnika. Plac ten przeznaczony jest jedynie dla ruchu pieszego. Wjazd pojazdów na plac byłby niezgodny z przepisami prawa o ruchu drogowym. Z tego powodu nie pełni on funkcji połączenia drogowego pomiędzy określonymi miejscami. Tym samym plac ten nie spełnia funkcji drogi powiatowej, która zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy o drogach publicznych, powinna stanowić połączenie miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Wyłączenie placu Piłsudskiego z istniejącego układu komunikacyjnego jest powodem do pozbawienia go kategorii drogi powiatowej, z uwagi na wyłączenie z użytkowania, zgodnie z art. 10 ust. 3 w/w ustawy.


[1]) Dz.U. 2013.843, Dz.U. 2013.1446, Dz.U. 2013.1543, Dz.U. 2014.659, Dz.U. 2014.1310

[2]) Dz.U.2014.1072

[3]) Dz.U.2011.232.1378

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Krucka-Atak

Samodzielny specjalista ds. kadr z wieloletnim doświadczeniem, pasjonatka prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »