| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/53/2015 RADY GMINY PIEKOSZÓW

z dnia 28 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust.1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1,2,3, art. 264 ust. 3 oraz zgodnie z art. 224 i art. 240 a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zm.) Rady Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 roku o kwotę 342.865,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 342.865,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 835.630,00 zł.

a) wydatki bieżące 140.310,00 zł

b) wydatki majątkowe 695.320,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3, do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia
w 2015r." do Uchwały Nr VI/26/2015 Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2015 rok, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/53/2015
RADY GMINY PIEKOSZÓW
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/53/2015
RADY GMINY PIEKOSZÓW
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/53/2015
RADY GMINY PIEKOSZÓW
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/53/2015
RADY GMINY PIEKOSZÓW
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA


Uzasadnienie

Przedkładany projekt zmian w budżecie Gminy na 2015 rok jest związany z realizacją zadania " Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w Województwie Świętokrzyskim ( 2012-2015).

W/w zadanie jest w pełni realizowane ze środków zewnętrznych tj. 85% wartości ze środków z UE, 10% ze środków z budżetu państwa, 5% ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »