| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr NR XXIV/144/2016 Rady Gminy Michałów

z dnia 14 września 2016r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r, poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r poz. 1356 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Plan finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Michałów z dnia 22 stycznia 2016 roku zwiększa się o kwotę 13 055,19 w związku z większymi wydatkami w dziale 851 rozdział 85154.

§ 2. l.W planie finansowym o którym mowa w § 1 zwiększa się o kwotę 13 055,19 zł Zadanie II- "Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie":

zwiększa się pkt 2 o kwotę 11 555,19

zwiększa się pkt 3 o kwotę 1 500,00

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zygmunt Mika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »