| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/44/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

z dnia 4 sierpnia 2010r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXIX/373/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji z budżetu gminy Dobrcz, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu uzyskania zysku na realizację zleconych zadań publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w składzie: Przewodniczący: 1. Tadeusz Dobek Członkowie: 2. Włodzimierz Bartkowiak 3. Włodzimierz Górzyński 4. Aleksandra Kwiatkowska 5. Elżbieta Osińska 6. Halina Paszkowska 7. Robert Pawlicki 8. Jan Sieklucki 9. Andrzej Tatkowski

uchwala, co następuje:

stwierdza nieważność w części uchwały Nr XXIX/373/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dobrcz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu uzyskania zysku na realizację zleconych zadań publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dotyczącej zapisu w § 16 ust 2 załącznika Nr 1do uchwały w brzmieniu "W przypadku nieprawidłowego rozliczenia projektu podmiotom nie przysługuje prawo uzyskania dotacji w następnym roku budżetowym" w związku z naruszeniem art. 221 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

Uzasadnienie

Rada Gminy Dobrcz podjęła w dniu 30 czerwca 2010 roku Uchwałę Nr XXIX/373/2010 w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dobrcz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu uzyskania zysku na realizację zleconych zadań publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie. Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w dniu 8 lipca 2010 roku i była przedmiotem badania nadzorczego na posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 4 sierpnia 2010 roku. O terminie posiedzenia Kolegium Izby, pismem z dnia 30 lipca 2010 roku znak RIO-KA-4010-17-7/2010 powiadomiony został Wójt Gminy Dobrcz, który na posiedzenie Kolegium Izby nie przybył i nie upoważnił innego przedstawiciela Gminy Dobrcz do uczestniczenia w nim.

Rada Gminy Dobrcz działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) określiła tryb postępowania w sprawach o udzielenie dotacji. W załączniku Nr 1 do uchwały, w § 16 ust. 2 ustalono, że w przypadku nieprawidłowego rozliczania projektu podmiotom nie przysługuje prawo uzyskania dotacji w następnym roku budżetowym.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, badając przedmiotową uchwałę, stwierdziło, że uchwalony przez Radę zapis w tym brzmieniu nie znajduje uzasadnienia w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Organ stanowiący wprowadzając, w stosunku do podmiotów wykorzystujących dotację niezgodnie z przeznaczeniem, sankcję, która pozbawia je prawa do ubiegania się o przyznanie dotacji w następnym roku budżetowym, naruszył regułę związaną z działalnością organów samorządowych obowiązującą w sferze zobowiązań publicznoprawnych, zgodnie z którą "dozwolone jest tylko to, co prawo wyraźnie przewiduje". W orzecznictwie dotyczącym regulacji trybu kontroli rozdysponowania środków publicznych podkreślany jest rygor, który zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do bezwzględnego przestrzegania zasad określonych m. in. przepisami ustawy o finansach publicznych, stąd wprowadzenie przez organ stanowiący warunku od którego uzależnia się przekazanie dotacji tj. od prawidłowego jej wykorzystania w roku poprzedzającym rok budżetowy wykracza poza normy art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy orzekło jak w sentencji.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie 30 dni od daty doręczenia.

Przewodniczący Kolegium

Tadeusz Dobek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Samir Kayyali

Doradca podatkowy, ekonomista, ekspert ds. zarządzania ryzykiem podatkowym; obecnie prowadzi własną praktykę podatkową; doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze, jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych; jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »